Karty & průkazky


Karty, průkazky, povolenky atd.

Identifikační karty jsou všeobecně používány téměř ve všech oblastech každodenního života. Prostřednictvím použivaného paměťového media ( kontaktní čip, nebo magnetický pásek) na kartě, je její hodnota ještě výrazně zvýšena. Tato paměťová media umožňují cílené ukládání dat na plastových kartách a slouží k dalšímu zpracování. Rozsah použití identifikačních karet je velice široký.
        Různé jsou i materiály a grafické podoby karet, které si oraganizace nebo firmy volí dle vlastních specifických požadavků. Tyto karty typicky personifikuje vydávající organizace/společnost a zahrnují většinou fotografii držitele, takže můžete vizuálně kontrolovat držitele karty nebo průkazu. Dále obsahují důležité mnohdy i citlivé osobní informace, jako je adresa, datum narození a podpis.Takto personalizované karty a průkazy je nutné chránit a opatřit různými bezpečnostními prvky proti zneužití či padělání. Správnou a bezpečnou personalizací karet a průkazů si zajistíte jednoznačnou identifikaci jejich držitelů pro účel, ke kterému byla karta nebo průkazka vydána.

Nejdůležitějším parametrem takto vydaných karet je vedle jednoznačné identifikace také jejich ochrana před zneužitím a paděláním, které jednoznačně docílíme aplikací bezpečnostního hologramu přímo na kartu nebo průkazku. 

Nejběžnější možnosti využití identifikačních karet je např.  v bankovnictví, zdravotnictví, ve službách atd. 

Používáme různé karty jako :  platební karty, zdravotní průkazy, zdravotní pojištění , zákaznické karty, dárkové karty, členské karty, klubové karty,vstupní karty nebo řidičské průkazy, abonentní karty, VIP karty, věrnostní karty ….

Nejpoužívanější materiály karet jsou :

1) Plastové
Karty, průkazky, povolenky ID karty

2) Plastové odlamovací nebo na papírovém podkladu (věrnostní,dárkové atd)

Plastové PVC Karty, průkazky, povolenky

3) Papírové

Členské průkazky a karty – papírové, nebo laminované 

Nabízíme dodávku finálního produktu s aplikovaným hologramem na dokumentech s ofsetovým tiskem pro vydávání členských průkazek, karet, diplomů, poukazů, vstupenek a dalších důležitých dokumentů. Veškerá výroba je v EU a podléhá bezpečnostním pravidlům pro nakládání s ceninami a bezpečnostním tiskem. Jednoduchým nalepením hologramu před vlastní laminací karet nebo průkazek docílíte zabezpečení dokumentu a znemožníte jakoukoliv možnost zneužití či padělání dokumentu. Personalizace kromě standardní fotografie může být doplněna dalšími informacemi ve formě QR kodu nebo čárkového kodu.
Vyšší forma zabezpečení nůže být ještě doplněna samotným hologramem integrovaným přímo na laminační kapse nebo hologramem embosovaným přímo do papírového těla průkazky.

Papírové Karty, průkazky, povolenky